Fer agricultura ecològica a Catalunya: el CCPAE

ccpae

Cada cop més els consumidors estan preocupats pel medi ambient i això fa que més i més gent consumeixi productes ecològics. Lligat a aquest fet, cada dia més agricultors s’estan plantejant el pas a l’agricultura ecològica. Per poder vendre productes ecològics sota aquest nom cal que el productor estigui certificat. Per estar-ho és necessari estar inscrit l’organisme regulador, en el cas de Catalunya el CCPAE. A més, s’ha de complir amb la normativa d’agricultura ecològica que estableix quines practiques es poden portar a terme i quines no en agricultura ecològica.

Si estàs pensant a convertir la teva explotació a l’agricultura ecològica però no saps com, aquest és el teu article. T’explicarem què és el CCPAE, com funciona i com inscriure’t per tal d’aconseguir la certificació.

[cta_hubspot id=24853]

CCPAE: l’organisme que regula la producció ecològica a Catalunya

¿Què es el CCPAE?

El CCPAE és el Consell Català de la Producció Agrícola Ecològica. És l’autoritat de certificació i control de la producció i comercialització de productes agroalimentaris ecològics a Catalunya.

El CCPAE certifica i audita tant els agricultors, com les indústries processadores i els comercialitzadors de productes ecològics. El seu objectiu és assegurar que els productes ecològics que arriben al consumidor compleixen amb la normativa actual sobre producció ecològica.

El CCPAE és un organisme públic tutelat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. Com a organisme de certificació i control en agricultura ecològica està inscrit al registre de la Unió Europea.

El CCPAE com a organisme de certificació: com inscriure’s

Per inscriure’t al CCPAE has d’omplir un formulari de sol·licitud i presentar-lo. Es pot presentar a les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura o enviar per correu postal. El document de sol·licitud està disponible a la pàgina web del CCPAE.

El formulari de sol·licitud varia segons el tipus de producció que facis a la teva explotació: hi ha un formulari per produccions vegetals, un per produccions ramaderes, per empreses elaboradores, etc.

[optin-monster-shortcode id="iz34tlxzgna91dde"]

S’han d’adjuntar diversos documents en el formulari d’inscripció al CCPAE:

 • Còpia de la Declaració Única Agrària (DUN) de l’explotació
 • L’annex 1 de l’explotació i mesures per a la producció ecològica degudament emplenat i signat. En aquest annex s’ha d’informar de:
  • Els conreus inscrits i no inscrits com a ecològics amb la superfície de cadascun
  • La data de l’últim tractament no autoritzat en ecològic fet a cada conreu
  • Registre de magatzems i màquines
  • Informació sobre les operacions de cultiu: reg, rotacions, origen de les llavors o planter, control de males herbes, plagues i malalties, fertilització, etc.
  • Informació sobre control de deriva i contaminació de parcel·les veïnes no ecològiques.
 • El pla de conversió i/o de control de producció paral·lela. Només és necessari en dos supòsits:
  • Producció mixta: aquelles explotacions en que una part de l’explotació es dedica a la producció ecològica mentre que l’altra continua destinada a la producció convencional. En aquest cas s’ha d’informar de com es mantindrà la separació entre les dues produccions de forma que la convencional no contamini l’ecològica.
  • Producció de perennes: en el cas de plantacions de fruiters o de vinya, que tenen una llarga vida útil es pot convertir una explotació ja plantada. Per fer-ho és necessari informar i establir un protocol de conversió. Això fa que durant els primers anys de producció ecològica encara que es produeixi seguint la normativa de l’agricultura ecològica la producció s’ha de vendre com a convencional.
 • En cas que emmagatzemi la producció en un servei extern és necessari omplir un annex informant d’aquest fet.
 • En cas que no es faci DUN o es vulguin inscriure parcel·les que no consten a la DUN és necessari omplir l’annex 2 on s’informa de les parcel·les que s’inscriuen.

Un cop presentada la sol·licitud s’inicia el període de conversió de l’explotació. La durada d’aquest període depèn del tipus de producció.

És important tenir en compte que per finalitzar i mantenir la inscripció al CCPAE cal abonar la quota d’inscripció.

A més, un cop presentada la sol·licitud d’inscripció i acceptada pel CCPAE s’ha de formalitzar l’acord de certificació. Aquest acord consta d’un document que el CCPAE envia a l’agricultor i que s’ha de firmar per ambdues parts. És el document que acredita estar certificat pel CCPAE i és vàlid mentre es compleixin els requisits d’agricultura ecològica i s’abonin les quotes.

El CCPAE com a organisme de control

El CCPAE realitza un seguiment de les explotacions inscrites. Periòdicament fa inspeccions tant de documentació com del producte.

En les inspeccions de documentació el CCPAE comprova diversos documents:

 • Albarans i factures de compra d’inputs (llavors, adob, fitosanitaris) per tal de comprovar que estiguin autoritzats en producció ecològica.
 • Sol·licituds d’exempcions en cas de realitzar una pràctica no permesa com per exemple, utilitzar llavor convencional.
 • Quadern de camp ecològic que ha d’estar degudament emplenat i validat pel propi CCPAE.
 • Albarans i factures de venda
 • Contractes de serveis realitzats per tercers

En alguns casos també es realitza inspecció de producte. En aquest cas s’agafa una mostra de producte (collita, fulles, etc) per comprovar que no hi ha residus de productes no permesos. En general es busquen residus de fitosanitaris. En el cas del blat de moro també es fan anàlisis per comprovar que no hi ha contaminació per transgènics.

Segell organisme CCPAE

CCPAE i formació

El CCPAE, a la seva pàgina web, informa de diferents cursos, cicles formatius i màsters relacionats amb l’agricultura i ramaderia ecològica. Els cursos estan organitzats per diferents empreses i entitats, tant públiques com privades. Pots consultar aquí els cursos i màsters.

A més, a la seva agenda el CCPAE informa de totes les fires i jornades relacionades amb l’agricultura, ramaderia i producció alimentària ecològica. D’aquesta manera, com a agricultor ecològic pots estar informat fàcilment sempre de totes les jornades per no perdre’t cap detall de les innovacions i normatives en agricultura ecològica.

En resum, el CCPAE és l’organisme bàsic de regulació de l’agricultura ecològica, així com també és l’encarregat de certificar i controlar els productors.

Recorda que per passar les inspeccions del CCPAE és bàsic tenir el quadern de camp ecològic al dia. Agroptima t’ajudarà a tenir al dia el teu quadern preparat per qualsevol inspecció. Prova-la aquí!

Font d’imatges: climaticocambio.com/la-agricultura-ecologica-absorbe-mas-carbono

[cta_hubspot id=24854]

Categories

+No hay comentarios

Añade el tuyo