Dejeccions ramaderes: punts claus del llibre de gestió i canvis per al 2018


La gestió agrícola de les dejeccions ramaderes i fertilitzants nitrogenats cada vegada suposa un embolic més gran de condicions, papers i registres. En aquest article t’expliquem quines són les normatives que has de complir i les novetats que es preveuen en el nou decret, pendent d’aprovar aquest 2018.

Els problemes mediambientals per la contaminació d’aqüífers per nitrats provinents de l’agricultura ha portat a Catalunya una forta regulació per part del DARP. A Catalunya la normativa referent a les dejeccions ramaderes i fertilitzants nitrogenats es regula pel Decret 136/2009 d’1 de setembre.

Per a mitjans d’aquest 2018 es preveu l’entrada en vigor d’un nou decret que actualitzi l’anterior i que inclourà novetats importants.

Expliquem els punts claus que tot agricultor ha de conèixer i els canvis previstos per al 2018:

Qui ha de fer el llibre de gestió de dejeccions ramaderes?

Totes les explotacions ramaderes han de dur el llibre de gestió de les dejeccions ramaderes (excepte les totalment extensives). A més, si ets el titular de l’explotació ramadera i alhora cultives les terres que consten al pla, també has d’apuntar al llibre les aplicacions amb fertilitzants minerals.

No tinc granges ni aplico purins, he de portar alguna documentació?

En determinats casos sí, has de portar el el llibre de gestió dels fertilizants nitrogenats per les parcel·les que es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Tenir més de 50 ha de secà en Zona Vulnerable (ZV)
 • Tenir més de 25 ha de regadiu en ZV
 • Tenir en hivernacle més d’1 ha en ZV
 • Tenir més de 5 ha d’hortícoles a l’aire lliure en ZV

Això era fins ara, però el projecte de nou decret (encara no publicat) preveu que hagin de portar el llibre de gestió de fertilitzants nitrogenats tots els titulars d’explotacions agrícoles que tinguin més de:

 • 0,5 ha de cultius en hivernacle
 • 2 ha de cultius a l’aire lliure d’hortícoles
 • 3 ha de cultius de regadiu
 • 4 ha de cultius de secà

En el nou decret ja no es té en compte si els camps es troben en ZV o no, és a dir, si no hi ha canvis, pràcticament qualsevol agricultor haurà de portar el llibre de gestió de fetilitzants nitrogenats.   

A partir de l’entrada en vigor del nou Decret, s’unificarà el llibre de gestió de les dejeccions ramaderes amb el llibre de gestió de fertilitzants nitrogenats, per passar a tenir un sol llibre que es dirà “llibre de gestió dels fertilitzants”.

Quina diferènca hi ha entre el pla i el llibre de dejeccions ramaderes?

El Pla de gestió de les dejeccions ramaderes és un document de planificació que té dues parts ben diferenciades:

 • Una on hi consta la capacitat de bestiar de la granja, les dejeccions que generen, el Nitrogen total generat, la capacitat d’emmagatzematge, etc.
 • L’altra part és la descripció de la base agrícola on s’aplicaran aquestes dejeccions ramaderes (amb els codis del SIGPAC), o els centres de gestió on es portaran. El pla ha d’estar el·laborat per un tècnic habilitat.

El llibre de gestió, en canvi, és on registren els moviments de purins o fems del dia a dia de la explotació. De quines granges han sortit, a quins camps s’han aplicat, els kilos de Nitrogen aportats i en quins cultius. És a dir, reflexa la realitat del dia a dia, i el porta l’agricultor o ramader.    

Cada quan he portar el llibre a l’administració?

Fins ara el llibre de gestió de les dejeccions ramaderes podia ser requerit pel DARP en inspeccions del compliment de la condicionalitat, i s’hi han d’apuntar les feines de fertilització com a màxim 7 dies després d’haver-se realitzat. A més, s’ha de conservar durant 5 anys després de l’última anotació o cessament de l’activitat.

Una novetat important en el nou decret és que cada any, en l’últim trimestre de l’any, s’haurà de presentar el llibre de gestió dels fertilitzants telemàticament mitjançant una declaració on hi consti l’origen i destí de les dejeccions ramaderes.

Si es detecta que la quantitat de nitrogen sortint supera la capacitat de gestió de l’explotació ramadera, l’administració podrà limitar temporalment la capacitat de bestiar de l’explotació. Per tant, és imprescindible portar correctament el llibre de gestió de les dejeccions ramaderes.

Altres novetats importants previstes en el projecte del nou decret de fertilitat del sòl i les dejeccions ramaderes

Altres novetats importants que afecten a la gestió de les dejeccions ramaderes previstes en l’esborrany del nou decret són:

 • Prohibició d’aplicar els purins en vano o ventall. A més, aquesta prohició s’estableix com a condició (provisional) per als ajuts de la DUN 2018.
 • Totes les cubes han de portar conductímetre per a la lectura de la concentració de Nitrogen present als purins transportats
 • En cultius de secà es redueix el límit màxim de kilos de Nitrogen a aplicar en cultius extensius de 170 a 130 kg N/ha a les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Garrigues i Urgell.
 • IMPORTANT: a partir del 19 de març de 2018 és obligatori que les explotacions que apliquin dejeccions a més de 10 km de l’origen disposin d’un GPS i sistema no manipulable perquè enviï en temps real les dades d’origen i destí de les dejeccions ramaderes.

Apuntar les aplicacions de Nitrogen al moment amb el mòbil:

Com has vist, les regulacions en fertilització cada cop són més estrictes i és important tenir al dia tots els registres d’aplicació que et puguin demanar des del DARP, tan si tens granges i bestiar com si et dediques exclusivament a l’agricultura.

Amb l’App d’Agroptima pots treure el llibre de fertilitzants, amb el model del DARP, i els kilos de N/ha aplicats a cada camp. És molt fàcil, mentre esperes que s’ompli la cuba de purins o el pulvoritzador de nitrat, apuntes al mòbil amb un moment els camps que abonaràs i així ja et queda fet. Proba Agroptima gratis ara i oblida’t del quadern de fertilitzants.

Categories

+No hay comentarios

Añade el tuyo